Description de l'animation de ce site Aller au menu Aller aux thèmes Aller au texte

Armoedebestrijding

Binnen elk beleid van het kabinet werd de nadruk op het maatschappelijke aspect gelegd, met als doel de impact van de energiekosten en de prijs van het water te beperken voor de minstbedeelden. Een eerste Brussels plan voor armoedebestrijding waarin de bevoegdheden van alle ministers aan bod komen werd eveneens aangenomen.

Balans maatschappelijk werk: Brussel, een "sociaal duurzame" stad!
Bejaarden, personen met een handicap, thuislozen, minderbedeelde personen,… worden nog te vaak gestigmatiseerd. Het gevoerde beleid houdt te weinig rekening met de individuele situaties en biedt vaak slechts een gestandaardiseerde oplossing voor zeer uiteenlopende (...)

15 april 2009

Extra middelen voor hulp aan daklozen
Met de strenge winter voor de deur besteden Evelyne Huytebroeck en Pascal Smet, beide Brussels minister bevoegd voor Bijstand aan Personen (GGC), grote aandacht aan de ellende die de daklozen dagelijks ervaren. De ministers hebben de subsidies voor dringende opvang (...)

7 januari 2009

Sociale groene lening: renteloze lening voor een doelmatig energieverbruik
Voor veel gezinnen die nu met een verminderde koopkracht worden geconfronteerd vanwege de economische crisis, weegt de energierekening zwaar door in het budget. Voor deze gezinnen is het soms onmogelijk de nodige bedragen voor te schieten om het doelmatig (...)

13 november 2008

Inhuldiging Infor Gas Elektriciteit: een nieuwe dienst voor de gezinnen
Sinds 1 januari 2007 is de gas- en elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vrijgemaakt. Die vrijmaking biedt gezinnen de mogelijkheid om hun leverancier en hun contracttype te kiezen. De nieuwe situatie biedt kansen (een slimme keuze kan een (...)

20 maart 2008

Een globaal en geïntegreerd thuislozenplan voor Brussel
Dringende opvang, gerichte acties in het geval van koudegolf, begeleiding van maatschappelijke werkers, herinschakelingsmaatregelen... het ontbreekt in het Brussels gewest zeker niet aan initiatieven ten behoeve van de thuislozen. Toch is de coördinatie en de (...)

18 juni 2007

Suite des articles : page 1 | 2 |>

© E.Huytebroeck 2009 || contenu géré avec SPIP | graphisme Quentin Dal | animation L'Enclume | un site Vivao