Description de l'animation de ce site Aller au menu Aller aux thèmes Aller au texte

Armoedebestrijding

Binnen elk beleid van het kabinet werd de nadruk op het maatschappelijke aspect gelegd, met als doel de impact van de energiekosten en de prijs van het water te beperken voor de minstbedeelden. Een eerste Brussels plan voor armoedebestrijding waarin de bevoegdheden van alle ministers aan bod komen werd eveneens aangenomen.

Een webpagina met een overzicht van de steun van de 19 Brusselse OCMW’s
"Ik kan geen eten meer kopen, wie kan me helpen"; "Ik kan mijn verwarmingsfactuur niet meer betalen, tot wie kan ik me richten?" ... Heel wat Brusselaars krijgen vroeg of laat met problemen te maken. De openbare centra voor maatschappelijke welzijn (OCMW) hebben (...)

4 december 2006

Vrijmaking van de gas- en elektriciteitsmarkt : tips voor de verbruiker
Vanaf 1 januari 2007 kunnen de Brusselse verbruikers vrij hun leverancier kiezen voor gas en elektriciteit. Deze vrijmaking van de gas- en elektriciteitsmarkt zal gaan zorgen voor aanzienlijke wijzigingen voor de verbruikers. Tot op heden, beschikten de verbruikers (...)

27 oktober 2006

Suite des articles : page < 1 | 2

© E.Huytebroeck 2009 || contenu géré avec SPIP | graphisme Quentin Dal | animation L'Enclume | un site Vivao