Description de l'animation de ce site Aller au menu Aller aux thèmes Aller au texte

Gehandicapte personen

De ontwikkeling en de versteviging van het aanbod op het gebied van begeleiding, opvang en verblijf van zwaar afhankelijke gehandicapte personen, de versterking van informatie aan personen in een handicapsituatie en aan hun naasten, de bewustmaking voor de kwestie van de maatschappelijke integratie van de gehandicapte persoon : dat zijn de voornaamste thema's van het beleid van bijstand aan personen zoals het in het Brussels Gewest wordt gevoerd. Er werden nieuwe opvangplaatsen ingesteld, oplossingen gevonden voor respijt en informatietools bekendgemaakt en bovendien ging de aandacht ook uit naar de toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit.

Balans maatschappelijk werk: Brussel, een "sociaal duurzame" stad!
Bejaarden, personen met een handicap, thuislozen, minderbedeelde personen,… worden nog te vaak gestigmatiseerd. Het gevoerde beleid houdt te weinig rekening met de individuele situaties en biedt vaak slechts een gestandaardiseerde oplossing voor zeer uiteenlopende (...)

15 april 2009

Nieuwe plaatsen voor zwaar afhankelijke gehandicapte personen
De COCOF heeft een financieringsplan uitgewerkt voor 80 nieuwe plaatsen voor opvang en verblijf van zwaar afhankelijke gehandicapte personen. Om tegemoet te komen aan het werkelijke gebrek aan plaatsen in Brussel dat door de familie en naasten van de zwaar (...)

17 december 2008

Brusselse toeristische circuits toegankelijker voor personen met een handicap
18 april 2008 Tot voor kort, waren de toeristische circuits in Brussel nauwelijks aangepast voor personen met een handicap. Daarom heeft de Brusselse minister voor Bijstand aan personen en Toerisme, Evelyne Huytebroeck, een bijzonder budget vrijgemaakt om de (...)

21 april 2008
© E.Huytebroeck 2009 || contenu géré avec SPIP | graphisme Quentin Dal | animation L'Enclume | un site Vivao