Description de l'animation de ce site Aller au menu Aller aux thèmes Aller au texte

Bodem

Zorgen voor het succes van de sanering van de bodems is van groot belang. De sanitaire risico’s in verband met de aanwezigheid van verontreinigende stoffen te wijten aan industriële activiteiten uit het verleden of het heden zijn een realiteit. In deze legislatuur werden alle Brusselse mogelijk verontrenigde bodems geïdentificeerd. Het gaat om ongeveer 400 sites die 0,5% van het grondgebied van het Gewest vertegenwoordigen. 100 sites werden al gesaneerd.

Nieuwe premie helpt particulieren en ondernemingen hun gronden te saneren
Op initiatief van de Brusselse minister van Leefmilieu Evelyne Huytebroeck heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op donderdag 20 maart in derde lezing de herziening van het mechanisme van de premies voor bodemsanering aangenomen. Voortaan zullen (...)

21 maart 2014

Gratis tentoonstelling "Brussel, duurzame stad!" tot 30 oktober 2011
Brussel beweegt! Om de projecten te ontdekken die in de straten, wijken en de stad zijn opgezet, nodigen Evelyne Huytebroeck, minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Leefmilieu, Energie en Stadsvernieuwing, Janez Potočnik, Europees Commissaris (...)

8 september 2011

Bodemverontreiniging: de validatieprocedure voor de inventaris van de bodemtoestand is van start gegaan
In Brussel is zonet een zeer omvangrijke validatieprocedure voor de inventaris van de bodemtoestand begonnen. De bedoeling van deze procedure is om de vermoedelijke verontreiniging van ongeveer 15 000 kadastrale percelen te bevestigen of te weerleggen. Hierbij zijn (...)

15 april 2011

Brussels Greenfields : vernieuwing van de kanaalzone door de sanering van industrieterreinen
7000. Dat is het aantal vermoedelijk verontreinigde gronden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Van die gronden liggen er een 1000-tal braak. Vaak betreft het terreinen die verwaarloosd zijn vanwege de te hoge saneringskosten. Een groot deel van die gronden (...)

16 december 2009

Samenwerking Brussel-Québec voor de sanering van verontreinigde bodems
Op 4 maart werd er een samenwerkingsprogramma over de sanering van verontreinigde bodems ondertekend door de algemene afgevaardigde van Québec in Brussel, Christos Sirros, en, voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, door de minister van Leefmilieu, Evelyne (...)

6 maart 2009

Suite des articles : page 1 | 2 |>

© E.Huytebroeck 2009 || contenu géré avec SPIP | graphisme Quentin Dal | animation L'Enclume | un site Vivao