Description de l'animation de ce site Aller au menu Aller aux thèmes Aller au texte
21 Oktober 2011

Begroting 2012: extra middelen voor het milieu-, energie- en stadsvernieuwingsbeleid!

Minister Evelyne Huytebroeck onderstreept de sereniteit en de ernst waarin de begrotingsbesprekingen zijn verlopen tijdens deze cruciale periode voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Evelyne Huytebroeck heeft ervoor gepleit mobiliteit op te nemen als prioriteit in de strijd tegen de verkeersdruk en de luchtverontreiniging.

Tijdens het begrotingsdebat zijn extra middelen vrijgemaakt voor het milieu-, energie- en stadsvernieuwingsbeleid.

Enkele voorbeelden:

- Energiepremies 2012: 6 miljoen euro extra, waardoor het budget 18 miljoen euro per jaar bedraagt (tegenover 1 miljoen euro in 2004).

- Energiepunten: vrijmaking van 2,5 miljoen euro voor de lancering van 6 energiepunten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het betreft loketten waar de Brusselaars informatie kunnen vinden over energiethema’s, financiering voor hun werkzaamheden en steun voor een eerste energiebalans van hun woning. Brussel wordt hiermee het eerste gewest dat een zo uitgebreide geïntegreerde dienstverlening aanbiedt.

- De Allianties: de Alliantie Werkgelegenheid- Leefmilieu – As ‘Duurzaam Bouwen’ staat nu al meer dan een jaar op de sporen en begint zijn vruchten af te werpen (meest recente resultaat: de opening van een beroepsreferentiecentrum in Anderlecht om jongeren op te leiden in de technieken van de luchtdichtheid van gebouwen). De begroting 2012 zal het actiebereik van de Alliantie nog versterken. Bovendien voorziet ze in de oprichting van twee nieuwe allianties in verband met afval en water.

- Voorbeeldgebouwen: de eerste vier edities waren een groot succes. Vandaag zijn er in Brussel meer dan 350.000 vierkante meter gebouwen die op een duurzame wijze gerealiseerd zijn. Voor de vijfde editie wordt een budget van 5 miljoen euro uitgetrokken.

- Duurzame wijkcontracten: sinds 1994 hebben zij tot de verbetering van meer dan 60 kansarme wijken in Brussel geleid. Het nut van de duurzame wijkcontracten staat buiten kijf, vooral sinds er meer aandacht gaat naar de duurzame aspecten van de projecten. Daarom is er beslist om 2 miljoen euro extra vrij te maken.

Voor Evelyne Huytebroeck, “toont deze begroting de bereidheid van de Regering aan om een doelstelling te behalen die ik mezelf heb voorgenomen, namelijk om van Brussel een duurzame stad te maken. De resultaten spreken voor zich: het energieverbruik per inwoner is in 2010 met 17% gedaald ten opzichte van bijvoorbeeld 2004. Met de begroting voor 2012 zullen we de dynamiek nog kunnen versterken.”

© E.Huytebroeck 2009 || contenu géré avec SPIP | graphisme Quentin Dal | animation L'Enclume | un site Vivao