Description de l'animation de ce site Aller au menu Aller aux thèmes Aller au texte
20 Februari 2012

Waterzuiveringsinstallatie Brussel-Noord: kwaliteit van gezuiverd water conform Europese normen

Brussels Gewest doet geen toegevingen betreffende financiële aansprakelijkheid van Aquiris.

Een jaar geleden heeft het College van onafhankelijke deskundigen geconcludeerd dat er geen enkele reden was om de waterzuiveringsinstallatie Brussel-Noord stil te leggen. Vandaag stelt het College het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opnieuw in het gelijk in dit waterzuiveringsdossier.

Immers:
- dit tweede deskundigenverslag toont zeer duidelijk aan dat Aquiris van bij het begin van de bouw van de installatie in 2003 op een risicovolle technologie heeft gegokt (slibbehandeling door middel van OVH, een techniek die vandaag niet tot volledig bevredigende resultaten leidt), dat de onderneming een aantal installaties van het station slecht heeft gekalibreerd en dat ze het station met 20% heeft ondergedimensioneerd in vergelijking met het initiële contract.

- de waterzuiveringsinstallatie Brussel-Noord saneert het afvalwater overeenkomstig de Europese richtlijn, zowel wat de kwantiteit als de kwaliteit betreft. Op geen enkel ogenblik ligt de kwaliteit van het door de installatie Noord gezuiverde water onder de Europese vereisten.

- Echter, het Brussels Gewest heeft betaald voor een waterzuiveringsinstallatie die veel verder gaat dan de Europese vereisten (Europa eist een behandeling van 8,2 m³/seconde; het Brussels Gewest streeft naar het dubbele: 16,4 m³/seconde). Aquiris is echter niet in staat om een resultaat van meer dan 13,2 m³/seconde te garanderen, vanwege de onderdimensionering van de installatie. Dat leidt ertoe dat tijdens perioden met uitzonderlijke regenval het volume boven die haalbare 13,2 m³/seconde rechtstreeks in de Zenne terechtkomt. Het betreft een uitzonderlijk fenomeen dat, en we moeten het herhalen, niet in tegenspraak is met de Europese verplichtingen.

Voor Evelyne Huytebroeck neemt dat niet weg dat: ‘Het Gewest heeft betaald voor een huis met drie verdiepingen waarvan de laatste ontbreekt. De onderdimensionering valt duidelijk onder de volledige verantwoordelijkheid van Aquiris.’

Het Brussels Gewest eist al lang dat Aquiris deze fout rechtzet, de nodige investeringen doet en die betaalt. Het Gewest zal niet betalen voor de groep Aquiris/Veolia. Hierover wordt op dit ogenblik onderhandeld. De gesprekken zijn opgestart ruim vóór de bekendmaking van het deskundigenverslag dat de stellingen van het Brussels Gewest volledig onderschrijft.

Het Gewest zal geen toegevingen doen op vlak van de saneringskwaliteit en evenmin op dat van de financiële gevolgen van de aanpassing van de installatie overeenkomstig het contract.

© E.Huytebroeck 2009 || contenu géré avec SPIP | graphisme Quentin Dal | animation L'Enclume | un site Vivao