Description de l'animation de ce site Aller au menu Aller aux thèmes Aller au texte
9 November 2012

Brusselse Energiepremies: nóg uitgebreider in 2013!

Op voorstel van de Brusselse minister van Leefmilieu, Energie en Stadsvernieuwing heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering donderdag beslist om het stelsel van de Energiepremies voor 2013 goed te keuren. De premies zijn uitgebreid en vereenvoudigd en ze zijn nóg voordeliger.

Sinds de inwerkingtreding van het stelsel in 2004 zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 146.000 Energiepremies toegekend voor een bedrag van 90 miljoen euro. Dankzij die premies is er voor meer dan 650 miljoen euro aan energiebesparende investeringen uitgevoerd.

"Deze investeringen hebben duidelijk bijgedragen tot de vermindering van het energieverbruik met 18% in het Brussels Gewest tussen 2004 en 2010", onderstreept Evelyne Huytebroeck, Brussels minister van Leefmilieu, Energie en Stadsvernieuwing. "Daarom is het van essentieel belang om dit aansporingsbeleid voort te zetten en nog uit te breiden."

Het eerste goede nieuws in verband met het stelsel voor 2013 is dat de aanzienlijke verhoging van het bedrag van bepaalde premies, die in juli 2012 beslist werd, blijft behouden. Die verhoging is er gekomen om een voldoende rentabiliteitsniveau van de investeringen te garanderen na de federale beslissing om de belastingaftrek van energiebesparende investeringen af te schaffen.

Daarnaast bevat het stelsel van de Energiepremies voor 2013 meerdere nieuwigheden:

 • de premie ’passief/lage energie’ wordt vermeerderd met € 30/m² in het geval van een renovatie;
 • de nieuwe premie ’volledige renovatie verwarmingsinstallatie’, die hoofdzakelijk collectieve woningen beoogt, biedt een bonus van 20% in vergelijking met het cumuleren van individuele premies, op voorwaarde dat het de combinatie van een nieuwe verwarmingsketel, een thermische regeling, een circulator met veranderlijke snelheid en een kwaliteitswarmtekrachtkoppeling betreft;
 • er zijn nieuwe bonussen toegevoegd:
  o + € 10/m² indien de dakisolatiedikte overeenstemt met de passiefnorm;
  o + € 30/m² in het geval van driedubbele beglazing;
  o + € 100 tot + € 200 euro voor koelkasten A+++ of wasdrogers A-50%;
 • er zijn meerdere vereenvoudigingen aangebracht:
  o vanaf 2013 zal de bonus van 10% voor gebouwen die gelegen zijn de Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie automatisch worden toegekend. Tot nog toe moest de aanvrager zelf de ligging van zijn goed controleren;
  o rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming of een leefloon, beschermde afnemers en aanvragers van een Brusselse Groene Lening worden voortaan automatisch tot de categorie ’laag inkomen’ gerekend.

"Vanwege milieu-, sociale en economische redenen", herhaalt Evelyne Huytebroeck, "moeten wij gezinnen, overheden en bedrijven blijven ondersteunen om hun energieverbruik te verminderen, om Brussel om te vormen tot een Duurzame Stad. Tegelijk moeten we de werkgelegenheid en de economische activiteiten in Brussel stimuleren, onder meer in het kader van de Alliantie Werkgelegenheid - Leefmilieu.”

Documents à télécharger

PDF Energiepremies 2013
Type : PDF | Taille : 43.8 kB
© E.Huytebroeck 2009 || contenu géré avec SPIP | graphisme Quentin Dal | animation L'Enclume | un site Vivao