Description de l'animation de ce site Aller au menu Aller aux thèmes Aller au texte
17 Juni 2013

Brusselse energiepremies ook in 2013 succesvol!

Terwijl iets meer dan een jaar geleden de interesse van de Brusselaars in de energiepremies leek te tanen, doordat de federale overheid koudweg besliste om het mechanisme van de fiscale aftrek voor energiebesparende investeringen af te schaffen, is het stelsel van de energiepremies in 2013 opnieuw aan een opmars bezig. De Brusselaars verdringen zich zelfs voor een stukje van het budget van 19 miljoen euro dat voor 2013 was vastgelegd, en daar moeten we blij om zijn. In de top 5 van de meest gevraagde premies zien we:

- superisolerende beglazing;
- energiezuinige elektrische huishoudtoestellen;
- condensatieketels;
- dakisolatie;
- temperatuurregeling.

Wegens het overweldigende succes van de energiepremies, heeft de Brusselse minister van Leefmilieu en Energie besloten om op de zaken vooruit te lopen en het sluitingsmechanisme van de premies voor 2013 al in werking te zetten. Wel krijgt iedereen de tijd om de lopende dossiers in orde te brengen, zodat de Brusselaars die al aan werken begonnen zijn, niet voor onaangename verrassingen en budgettaire problemen komen te staan. Concreet betekent dat voor Brusselaars die al de opdracht hebben gegeven tot werkzaamheden:
1. dat ze nog tot 1 juli de tijd hebben om een voorschot te betalen;
2. dat ze hun volledige dossier vóór 1 november in orde moeten maken.

Dit mechanisme zorgt ervoor dat niemand voor verrassingen komt te staan en dat de verbintenissen van het Gewest kunnen worden nagekomen. De Brusselaars die niet onder deze voorwaarden vallen, kunnen van een energiepremie genieten aan de nieuwe voorwaarden van 2014, als de datum op de eindfactuur 2014 is. Het totale budget zal overigens op 19 miljoen euro blijven liggen.

Evelyne Huytebroeck: "In volle economische crisis, terwijl de prijs van grondstoffen en in het bijzonder die van fossiele energiebronnen, heel hoog blijft, hebben de Brusselse gezinnen de uitdaging van energiebesparing goed begrepen. Sinds 2004 zijn er al 150.000 premies toegekend, voor een bedrag van ongeveer 100 miljoen euro. Dat heeft ertoe bijgedragen dat we het energieverbruik met 21 % hebben kunnen verminderen."

© E.Huytebroeck 2009 || contenu géré avec SPIP | graphisme Quentin Dal | animation L'Enclume | un site Vivao