Description de l'animation de ce site Aller au menu Aller aux thèmes Aller au texte
25 Oktober 2013

Energiepremies 2014: een nieuw evenwicht om beter op de vraag in te spelen

Op voorstel van de Brusselse minister van Leefmilieu, Energie en Stadsvernieuwing heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering donderdag het stelsel van de energiepremies voor 2014 goedgekeurd.

Na het succes van de premies in 2013 en de uitputting van het budget dat voor dit jaar ter beschikking stond, zullen de Brusselaars vanaf 1 januari 2014 opnieuw gebruik kunnen maken van de energiepremies.

Sinds deze in 2004 werden ingevoerd, zijn er in het Brussels Gewest 160.000 energiepremies toegekend voor een bedrag van 110 miljoen euro. Dankzij de premies is er voor meer dan 750 miljoen euro aan energiebesparende investeringen uitgevoerd. "Deze investeringen hebben duidelijk bijgedragen tot de vermindering van het energieverbruik in het Brussels Gewest met 21% tussen 2004 en 2011", onderstreept Evelyne Huytebroeck, Brussels minister van Leefmilieu, Energie en Stadsvernieuwing. "Daarom is het van essentieel belang om dit aansporingsbeleid voort te zetten."

Het totale budget van 20 miljoen euro blijft dus behouden, maar er is een nieuwe verdeling uitgewerkt om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen en zo te vermijden dat het budget uitgeput raakt voordat het jaar ten einde is. Een aantal premies werd dus verminderd (zie tabel) om beter in te spelen op de behoeften van de Brusselaars. "De premies werden aangepast aan de evolutie van de markt", legt Rudi Vervoort, minister-voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, uit. "Deze investeringen blijven volledig rendabel in vijf à zeven jaar. Niets dan voordeel dus voor de Brusselaars en de bouwsector."

Documents à télécharger

PDF Programma emergiepremies
Type : PDF | Taille : 136.5 kB
© E.Huytebroeck 2009 || contenu géré avec SPIP | graphisme Quentin Dal | animation L'Enclume | un site Vivao