Description de l'animation de ce site Aller au menu Aller aux thèmes Aller au texte
16 Mei 2014

Ban op dieselvoertuigen in Brussels openbaar wagenpark

Op initiatief van de Brusselse minister van Leefmilieu en Energie heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering vandaag een besluit waarin criteria worden opgelegd voor de milieuprestaties van het wagenpark van de overheid, definitief goedgekeurd. Het besluit zal van toepassing zijn op de voertuigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de gemeenten en de intercommunales, goed voor 4.000 voertuigen in totaal. Het doel is om de luchtkwaliteit te verbeteren en het gebruik van fossiele brandstoffen in het Brussels Gewest te verminderen. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar het gebruik van dieselvoertuigen, aangezien dieselroet volgens de Wereldgezondheidsorganisatie "met zekerheid kankerverwekkend" is.

Het besluit betekent een sprong vooruit op vier vlakken:

  • de gewestelijke en lokale diensten mogen geen auto’s en bestelwagens op diesel meer aankopen;
  • voor alle voertuigen van de overheid (auto’s, bestelwagens, vrachtwagens, vuilniswagens) worden ambitieuze milieuprestatiecriteria vastgelegd;
  • het wagenpark zal worden geanalyseerd met de bedoeling het gebruik en de omvang ervan te rationaliseren;
  • van de nieuwe voertuigen moet een bepaald percentage verplicht elektrisch zijn (25% vanaf 2015 en 40% vanaf 2020).

Deze maatregelen zijn van toepassing vanaf juni. Ze maken deel uit van de BWLKE-ordonnantie (Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing), waarin een honderdtal acties wordt voorgesteld om de luchtkwaliteit in het Brussels Gewest te verbeteren.

"Het is de verantwoordelijkheid van de overheid om het goede voorbeeld te geven", benadrukt de Minister. "De luchtkwaliteit vormt een grote uitdaging waarvoor ambitieuze maatregelen moeten worden genomen, zoals het verbod op diesel, of de invoering van nieuwe technologieën, waar de elektrische voertuigen een voorbeeld van zijn. Deze nieuwe maatregelen zullen de overheid er ook toe aanzetten om te blijven reflecteren over de mobiliteitskwestie, en om voorrang te geven aan andere verplaatsingswijzen zoals fietsen, te voet gaan of het openbaar vervoer gebruiken. "

© E.Huytebroeck 2009 || contenu géré avec SPIP | graphisme Quentin Dal | animation L'Enclume | un site Vivao