Description de l'animation de ce site Aller au menu Aller aux thèmes Aller au texte
18 Juni 2007

Een globaal en geïntegreerd thuislozenplan voor Brussel

Dringende opvang, gerichte acties in het geval van koudegolf, begeleiding van maatschappelijke werkers, herinschakelingsmaatregelen... het ontbreekt in het Brussels gewest zeker niet aan initiatieven ten behoeve van de thuislozen.

Toch is de coördinatie en de complementariteit van al deze diensten tot nu toe nooit optimaal geweest.

Naast de menselijke dimensie van de dringende opvang, is het immers noodzakelijk het werk van sociale herinschakeling voort te zetten om ieder zijn plaats in de samenleving te geven.

Daarom hebben de Ministers van Bijstand aan Personen Evelyne Huytebroeck en Pascal Smet een globaal en geïntegreerd plan voor thuislozen ingesteld dat onlangs door het College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie werd goedgekeurd.

© E.Huytebroeck 2009 || contenu géré avec SPIP | graphisme Quentin Dal | animation L'Enclume | un site Vivao