Description de l'animation de ce site Aller au menu Aller aux thèmes Aller au texte
20 Maart 2008

Inhuldiging Infor Gas Elektriciteit: een nieuwe dienst voor de gezinnen

Sinds 1 januari 2007 is de gas- en elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vrijgemaakt. Die vrijmaking biedt gezinnen de mogelijkheid om hun leverancier en hun contracttype te kiezen.

De nieuwe situatie biedt kansen (een slimme keuze kan een aanzienlijke besparing opleveren), maar houdt ook nieuwe gevaren in voor de gebruikers. De gebruikers kunnen immers de verkeerde leverancier of het verkeerde contracttype kiezen, hun rechten niet goed kennen, niet weten welke sociale voorzieningen er bestaan,…

Daarom heeft minister Evelyne Huytebroeck beslist om steun toe te kennen aan de verwezenlijking van een informatiecentrum voor de toegang tot energie (elektriciteit en gas) voor gezinnen, en meer bepaald voor kwetsbare doelgroepen. Het centrum is belast met het verstrekken van de nodige adviezen en begeleiding bij de keuze van een leverancier en de contacten met die leverancier. De opdracht is toevertrouwd aan de vzw Collectif solidarité contre l’exclusion.

De gepersonaliseerde diensten van Infor Gas Elektriciteit worden niet alleen telefonisch aangeboden (02 209 21 90), maar ook aan de balie in de kantoren en tijdens persoonlijke afspraken.

De nieuwe kantoren van Infor Gas Elektriciteit, gelegen in Sint-Joost-ten-Node, zijn op 18 maart 2008 ingehuldigd.

Meer informatie over de opdrachten van deze dienst vindt u in de toespraak van de minister.

Documents à télécharger

PDF Toespraak van Evelyne Huytebroeck
Type : PDF | Taille : 75.6 kB
© E.Huytebroeck 2009 || contenu géré avec SPIP | graphisme Quentin Dal | animation L'Enclume | un site Vivao