Description de l'animation de ce site Aller au menu Aller aux thèmes Aller au texte
13 Mei 2008

Nieuwe ordonnantie voor betere opvang van bejaarden

In 2050, zal een Belg op de vier ouder zijn dan 65 jaar. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn op dit ogenblik 160 000 personen, van wie 100 000 vrouwen, ouder dan 65 jaar. Waardig ouder worden in Brussel vormt dus de uitdaging voor de volgende jaren !

De huidige wetgeving betreffende de huisvestingsstructuren voor bejaarde personen dateert van begin jaren ’90. De wetgeving betreffende de betoelaging van rusthuisinfrastructuren is meer dan 30 jaar oud. Sindsdien is de sociologische en culturele situatie van ouder wordende personen in Brussel grondig gewijzigd.

De bepalingen hebben ondertussen hun pensioengerechtigde leeftijd bereikt! Daarom hebben de ministers Evelyne Huytebroeck en Pascal Smet, bevoegd voor bijstand aan personen, een nieuwe ordonnantie voorgesteld. Ze is onlangs door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement goedgekeurd.

Deze ordonnantie voorziet onder meer:
- alternatieven voor rusthuizen (kortverblijf, dagopvang, nachtopvang, service-residenties,…) ;
- middelen om het aanbod te beheren in functie van de noden van de Brusselse bevolking ;
- sleutelelementen om de kwaliteit van rusthuizen zowel op het vlak van de dienstverlening als op dat van de gebouwen te garanderen. De doelstelling? Erop toezien dat elke bejaarde persoon vrij kan beslissen!

Meer informatie vindt u in de tekst in bijlage.

Documents à télécharger

PDF Persdossier
Type : PDF | Taille : 62.9 kB
© E.Huytebroeck 2009 || contenu géré avec SPIP | graphisme Quentin Dal | animation L'Enclume | un site Vivao