Description de l'animation de ce site Aller au menu Aller aux thèmes Aller au texte
10 Juli 2008

Meer dan 100 miljoen euro voor de renovatie van Brusselse rusthuizen

Op initiatief van Evelyne Huytebroeck en Pascal Smet, ministers bevoegd voor Bijstand aan Personen, heeft de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie een financieringssysteem uitgewerkt dat de nodige 104 miljoen euro vrijmaakt voor de renovatie van alle openbare en niet-commerciële privé rusthuizen in het Brussels Gewest.

De federale regering bepaalde in 2004 nieuwe normen om de kwaliteit van rusthuizen te verbeteren. Maar zij legde hierbij geen enkele financiële regeling vast. Elk gewest moest zelf de nodige middelen zien te vinden om de renovaties uit te voeren.

Maar de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, bevoegd voor de rusthuizen, heeft budgettaire moeilijkheden. Daardoor zouden alle renovaties ten vroegste in 2025 voltooid zijn. Om dat te voorkomen is een systeem van alternatieve financiering uitgewerkt en kunnen de werken op 7 jaar tijd, dus tegen 2015, gerealiseerd worden!

Het systeem komt erop neer dat de huidige middelen kunnen aangewend worden om de leningen terug te betalen die de rusthuizen zijn aangegaan. Zo kunnen ze op enkele jaren tijd gerenoveerd worden met een budget gespreid over 20 jaar.

«Waardig ouder worden in Brussel » is een centraal thema van ons beleid,” aldus de ministers Evelyne Huytebroeck en Pascal Smet is. “De voorzieningen vormen dan ook een belangrijk onderdeel, naast opleiding van het personeel en de inspraak van de bejaarden. In het begin van de legislatuur was het helemaal niet zeker dat dit systeem van alternatieve financiering kon worden ingevoerd. Wij zijn blij dat wij daarin geslaagd zijn en dat wij het belangrijke thema «Waardig ouder worden in Brussel » nog beter kunnen invullen”.

© E.Huytebroeck 2009 || contenu géré avec SPIP | graphisme Quentin Dal | animation L'Enclume | un site Vivao