Description de l'animation de ce site Aller au menu Aller aux thèmes Aller au texte
27 Oktober 2008

Vluchtelingen doorsturen naar daklozencentra: onaanvaardbare houding van de Federale Regering

Volledige gezinnen en talrijke kinderen bevinden zich op dit ogenblik in de centra voor nachtopvang van daklozen. “Dat Fedasil, het federale agentschap voor de opvang van vluchtelingen en kandidaat-vluchtelingen, de asielzoekers bij gebrek aan plaats doorstuurt naar de centra voor noodopvang van daklozen is onaanvaardbaar”, zegt Evelyne Huytebroeck, Brussels minister bevoegd voor Bijstand aan personen.

- De situatie is mensonwaardig: daklozencentra zijn geen plaatsen die aangepast zijn voor de opvang van families en kinderen. De situatie is een nieuw bewijs van de achteloosheid waarmee men vandaag vluchtelingen en kandidaat-vluchtelingen opvangt in België. Al meerdere maanden worden personen en gezinnen door de dispatching van Fedasil of door de opvangcentra zelf naar de centra voor nachtopvang van de meest hulpbehoevende daklozen gestuurd.

De opvangstructuren voor daklozen zijn overbevraagd: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn opvangstructuren kunnen de toestroom niet meer aan. De structuren kunnen hun opdracht niet langer vervullen en dat leidt automatisch tot meer rivaliteit, geweld, uitingen van racisme en problemen met de buurtbewoners.

De Federale Regering schuift de last af op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de Federale Regering moet de opvang van kandidaat-vluchtelingen garanderen, maar ze slaagt er niet in om haar taak te vervullen. Er is contact opgenomen met Fedasil. Het agentschap bevestigt bezorgd te zijn over de situatie maar stelt niet over de nodige middelen te beschikken om de opvangcapaciteit uit te breiden. De Federale Regering moet haar verantwoordelijkheid nemen.

De winter staat voor de deur! Zoals elk jaar ontvangt CASU subsidies van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor de inrichting van winterhulp om aan de humanitaire vraag tegemoet te komen. Wij kunnen niet toestaan dat deze voorzieningen overbelast worden door het gebrek aan daadkracht van de Federale Regering.

Vorig weekend heeft de Brusselse vzw Hoeksteen beslist om de personen die door Fedasil doorverwezen worden te weigeren. Hoeksteen was het laatste opvangcentrum voor daklozen dat nog vluchtelingen aanvaardde. De situatie was onhoudbaar geworden.

Uit de contacten van de Brusselse diensten met Fedasil en met het kabinet Arena is de wil om oplossingen te zoeken naar voren gekomen. In het licht van de huidige situatie moeten die oplossingen echter onmiddellijk uitgevoerd worden.

Al meerdere jaren lijkt de Federale Regering maar niet in staat om haar verantwoordelijkheid ten opzichte van asielzoekers te nemen. De passieve houding heeft ertoe geleid dat de kandidaat-vluchtelingen vandaag zonder enig respect voor de mensenrechten opgevangen worden. Minister Evelyne Huytebroeck kant zich ten stelligste tegen de situatie. Hoewel het probleem al meerdere maanden bestaat, heeft de Federale Regering tevreden haar nieuwe begroting voorgesteld, maar daarin is er helemaal niets voorzien voor de opvang van de honderden noodlijdende personen en gezinnen op ons grondgebied.

© E.Huytebroeck 2009 || contenu géré avec SPIP | graphisme Quentin Dal | animation L'Enclume | un site Vivao