Description de l'animation de ce site Aller au menu Aller aux thèmes Aller au texte
17 December 2008

Nieuwe plaatsen voor zwaar afhankelijke gehandicapte personen

De COCOF heeft een financieringsplan uitgewerkt voor 80 nieuwe plaatsen voor opvang en verblijf van zwaar afhankelijke gehandicapte personen. Om tegemoet te komen aan het werkelijke gebrek aan plaatsen in Brussel dat door de familie en naasten van de zwaar afhankelijke gehandicapte personen aan de kaak wordt gesteld, hebben de vzw Hoppa en de vzw’s Condorcet en Estreda, samengebracht in een Brusselse autismekoepel, stappen gezet voor de bouw van dagcentra en verblijfcentra.

Op initiatief van Evelyne Huytebroeck, Brusselse minister belast met Bijstand aan gehandicapte personen, heeft de COCOF toegezegd een aanzienlijke toelage toe te kennen voor de financiering van de bouw van dagcentra en verblijfcentra waar 80 nieuwe plaatsen zullen zijn. Tijdens haar persconferentie op 16 december, heeft Evelyne Huytebroeck de stand van zaken opgenomen over de begeleiding en de zorg voor gehandicapte personen.

Het beleid dat ik sinds het begin van de legislatuur voer zal niet onmiddellijk tegemoetkomen aan alle verzoeken en geen oplossingen aan alle families zal kunnen bieden, hoe gewettigd hun verlangens ook zijn, legt Evelyne Huytebroeck uit. Toch meen ik te kunnen zeggen dat ik het vraagstuk van de zware afhankelijkheid met overtuiging te lijf ben gegaan en dat ik allerlei sporen tegelijk aanpak opdat de situatie zou veranderen. Ik meen te kunnen zeggen dat er iets essentieels in de afgelopen 5 jaar sterk is veranderd en dat is de plaats van de zwaar afhankelijke gehandicapte persoon in de maatschappij. Het debat dat wij met de families, de instellingen en de verenigingen hebben, en waarover veel sprake is in de media, heeft ervoor gezorgd dat de zwaar afhankelijke gehandicapte persoon in de belangstelling is gekomen.”

© E.Huytebroeck 2009 || contenu géré avec SPIP | graphisme Quentin Dal | animation L'Enclume | un site Vivao