Description de l'animation de ce site Aller au menu Aller aux thèmes Aller au texte
7 Januari 2009

Extra middelen voor hulp aan daklozen

Met de strenge winter voor de deur besteden Evelyne Huytebroeck en Pascal Smet, beide Brussels minister bevoegd voor Bijstand aan Personen (GGC), grote aandacht aan de ellende die de daklozen dagelijks ervaren.

De ministers hebben de subsidies voor dringende opvang voortdruend verhoogd. In juni 2007 hebben zij een globaal en geïntegreerd plan voor daklozen uitgewerkt dat meer inhoudt dan een beleid voor noodopvang en deze periode op een transversale wijze overbrugt. In 2007 hebben zij aan CASU een subsidie van 380.000 euro toegekend voor de organisatie van winteropvang in het Brussels gewest. Het is de laatste dagen uitzonderlijk koud. Daarom hebben de ministers beslist om extra middelen vrij te maken en de hulp aan daklozen op te voeren.

Naar aanleiding van het verzoek van CASU, dat zij op dinsdagavond 6 januari hebben ontvangen, hebben Evelyne Huytebroeck en Pascal Smet beslist een extra subsidie aan CASU toe te kennen als tussenkomst in de kosten voor de organisatie van winteropvang gedurende de periode van strenge koude.

De ministers zullen dus de kosten aan CASU terugbetalen van de samenwerking met andere organisaties die actief zijn op het vlak van het straathoekwerk of van de organisatie van een vierde mobiele equipe (maraude) tijdens de strenge winter. Sedert gisterenavond hebben de Ministers ook beslist de hotelbonnen terug te betalen voor gezinnen die niet door CASU konden worden opgevangen tijdens deze uitzonderlijke winter.

De ministers vragen dat er op het terrein nauw wordt samengewerkt tussen CASU, de organisaties die in de daklozensector werken (la Maraude de Saint-Josse, l’Opération Thermos, het Rode Kruis, …) zodat de krachten gebundeld worden. Evelyne Huytebroeck en Pascal Smet dringen erop aan dat CASU – aan wie zij sinds 2007 de taak hebben gegeven om winteropvang te organiseren – nauw samenwerkt met de andere centra en diensten voor thuislozenzorg.

De dagcentra geven te kennen dat de sector vandaag niet verzadigd is, maar dat waakzaamheid geboden is om niemand op straat te laten. Volgens Strada (steunpunt thuislozenzorg Brussel) kan het Rode Kruis nog een twintigtal plaatsen vrijmaken, indien nodig.

Evelyne Huytebroeck en Pascal Smet wijzen erop dat «naast de menselijke dimensie van noodopvang het belangrijk is om de sociale integratie voort te zetten en te ondersteunen zodat iedereen zijn plaats kan vinden in de samenleving».

© E.Huytebroeck 2009 || contenu géré avec SPIP | graphisme Quentin Dal | animation L'Enclume | un site Vivao