Description de l'animation de ce site Aller au menu Aller aux thèmes Aller au texte
6 Februari 2009

Eerste telling van thuislozen in Brussel

Op 19 november 2008 werd er voor het eerst een telling gehouden van de thuislozen. Deze telling werd uitgevoerd door alle actoren en deskundigen die op het terrein aanwezig waren, met coördinatie van "La Strada", het Brusselse steunpunt voor hulp aan thuislozen. Dit kan beschouwd worden als een eerste toepassing van een instrument dat gehanteerd kan worden voor de evaluatie van het sociale beleid.

Doel hiervan was bij te dragen tot een betere kennis van deze bevolkingsgroep, van de diversiteit van hun levensloop. Ook ging het erom een efficiënt politiek antwoord op lange termijn te verschaffen op de behoeften van de thuislozen en op de noden van de sector.

Op 6 februari stelden Evelyne Huytebroeck en Pascal Smet, ministers belast met Bijstand aan personen bij de GGC, samen met het Steunpunt "La Strada" de resultaten en de evaluatie van deze telling aan de pers voor.

© E.Huytebroeck 2009 || contenu géré avec SPIP | graphisme Quentin Dal | animation L'Enclume | un site Vivao