Description de l'animation de ce site Aller au menu Aller aux thèmes Aller au texte
15 April 2009

Balans maatschappelijk werk: Brussel, een "sociaal duurzame" stad!

Bejaarden, personen met een handicap, thuislozen, minderbedeelde personen,… worden nog te vaak gestigmatiseerd. Het gevoerde beleid houdt te weinig rekening met de individuele situaties en biedt vaak slechts een gestandaardiseerde oplossing voor zeer uiteenlopende behoeften.

Om de gangbare visie te doorbreken en de complexiteit van de verschillende situaties in aanmerking te nemen, heeft minister Evelyne Huytebroeck een positieve opvatting van maatschappelijk werk ontwikkeld in samenspraak met de betrokken personen en de actoren van de sector.

Er zijn noodoplossingen uitgewerkt voor enkele moeilijke situaties:
- een financieringsplan voor infrastructuur van meer dan 110 miljoen euro ter verbetering van de opvang van bejaarde personen in rusthuizen;
- 297 opvangplaatsen in centra voor dagopvang en huisvesting voor personen met een handicap, waaronder meer dan 100 voor personen met grote afhankelijkheid;
- 550 banen ter bevordering van de sociale integratie van personen met een handicap en ter verbetering van de omkadering van de sector;
- jaarlijks 3,5 miljoen euro extra ter versterking van de wintervoorzieningen voor thuislozen en de oprichting van een steuncentrum.

Daarnaast zijn er initiatieven genomen voor kwaliteitsvolle verbeteringen op lange termijn.

Om het gevoerde sociale beleid voort te zetten en uit te breiden heeft de COCOF dringend nood aan een structurele herfinanciering in het kader van een algemene herfinanciering van het Gewest (zonder de COCOM te vergeten). Het is en blijft immers de uitdaging om Brussel om te vormen tot een sociaal duurzame stad.

Meer informatie vindt u in het document in bijlage.

Documents à télécharger

PowerPoint Persdossier
Type : PowerPoint | Taille : 761 kB
© E.Huytebroeck 2009 || contenu géré avec SPIP | graphisme Quentin Dal | animation L'Enclume | un site Vivao