Description de l'animation de ce site Aller au menu Aller aux thèmes Aller au texte
30 Juni 2010

Windmeetcampagne op het dak van Brussel… in afwachting van windmolens?

Bovenop de Manhattantoren aan het Rogierplein zijn onlangs meettoestellen geplaatst om de windsnelheden in kaart te brengen. Een primeur in Brussel! Aan de hand van de meetresultaten zal worden bepaald of het relevant is of niet om windmolens op de daken van gebouwen te installeren.

Het plaatsen van zeer kleine windmolens (enkele kW of enkele tientallen kW tegen duizenden kW bij “klassieke” windmolens) is vrij aanlokkelijk: de windturbines op de top van de stadsgebouwen zouden elektriciteit produceren op basis van wind, die gratis energie is.

Omdat België zich ertoe verbonden heeft om tegen 2020 een quotum van 13% aan hernieuwbare energie te produceren, is het inderdaad van essentieel belang om na te gaan welke verschillende mogelijkheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegepast kunnen worden. Door de stedelijke omgeving is het potentieel aan hernieuwbare energie in ons Gewest niet groot. De plaatsing van stuwdammen, krachtige windmolens of de productie van biomassa is uitgesloten. Van de stedelijke kleinschalige windturbines is er evenwel nog weinig gekend. Daarom heeft Evelyne Huytebroeck, minister van Energie, een studie besteld die een antwoord moet bieden op een reeks vragen.

Eerste vraag: waait er genoeg wind op de top van onze gebouwen? Grote windmolens op het land kunnen op goede locaties in volle kracht tot 2000 uur per jaar functioneren. Op zee kunnen de windturbines tot 3300 uur per jaar draaien. Op de top van een gebouw hangt het resultaat sterk af van de turbulentie van de wind die door de nabijgelegen gebouwen wordt veroorzaakt.

Tweede vraag: wat is de beste technologische oplossing? De windturbines met een verticale as reageren beter op turbulenties die vaak voorkomen op geringe hoogte en in een stedelijke omgeving. Het rendement van de windturbines met horizontale as ligt dan weer hoger.

Laatste vraag: wat is de haalbaarheid op technisch-economisch vlak? Voor het ogenblik is de “aangekondigde” kost van de productie van stadswindturbines heel hoog. Het is dus belangrijk om de “werkelijke” productiekost te kennen alvorens te beoordelen of het relevant is om deze sector te ondersteunen. Bovendien zijn er andere knelpunten zoals de geluidsemissie, de betrouwbaarheid van de productie, de integratie van de windturbines in een stadsomgeving en de nood aan ruimte in de stad.

De windmeetcampagne (richting en sterkte) gebeurt in nauwe samenwerking met de technisch directeur van de Manhattantoren en zal heel waardevolle informatie aan het licht brengen. De definitieve resultaten worden over een jaar verwacht.

© E.Huytebroeck 2009 || contenu géré avec SPIP | graphisme Quentin Dal | animation L'Enclume | un site Vivao