Description de l'animation de ce site Aller au menu Aller aux thèmes Aller au texte
20 December 2010

Groen licht voor de eerste duurzame wijk van Brussel!

JPEG - 40.8 kB
Tivoli project

Op initiatief van de Brusselse minister van Stadsvernieuwing, Evelyne Huytebroeck, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering vorige donderdag beslist om € 9.395.000 aan de GOMB (Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) toe te kennen voor de lancering van de aanleg van een duurzame wijk. Het betreft de eerste duurzame wijk met een dergelijke omvang op het grondgebied van het Brussels Gewest.

Het project beoogt de aanleg van een nieuwe voorbeeldwijk die volledig wordt ontworpen volgens de recentste duurzaamheidscriteria. De geplande bouw maakt het mogelijk om een stadskanker van meer dan 40.000 m² die de sector al meerdere jaren ontsiert, weg te werken. Het project past in het volledige vernieuwingsplan voor dit deel van de stad. Deze nieuwe duurzame wijk (Tivoli), die tussen het kanaal, de Thurn&Taxis-site en de wijk ’Marie-Christine’ zal worden aangelegd, zal bestaan uit een groene ruimte, 8.000 m² openbare ruimte, meer dan 500 betaalbare passiefwoningen voor de Brusselse bevolking, 2 crèches, collectieve voorzieningen en 13.000 m² oppervlakte voor de ontwikkeling van de groene economie in het kader dan de Europese Structurele Fondsen (EFRO). ’Vandaag zetten wij een nieuwe stap in termen van projectomvang en integratie van de volledige duurzaamheidsdimensie in een nieuwe wijk’, benadrukt Evelyne Huytebroeck. ’Dit is een sleutelfase voor de verwezenlijking van de duurzame stad.’

Beginnen bij het begin

Dankzij de regeringsbeslissingen van 16 december 2010 heeft de GOMB de terreinen kunnen verwerven en de eerste fase van het bouwproject kunnen lanceren.

Die eerste fase heeft betrekking op de kavels 4 en 5 van de verkavelingsvergunning die op dit ogenblik ter behandeling voorligt. Minister Huytebroeck verduidelijkt dat, door de uitvoering van het project met deze kavels te beginnen, ’het project als het ware wordt “vastgehaakt” aan het bestaande stadsweefsel. Tijdens deze eerste fase zal bijna 10.000 m² woonoppervlakte worden gecreëerd, namelijk zo’n 69 woningen voor de kavel langs de De Wautierstraat en ongeveer 21 woningen voor de kavel langs de Tivolistraat. Deze woningen zullen voor een redelijke prijs (€ 1200 / m²) worden verkocht. De bouw van een crèche en de inrichting van een handelsruimte zullen het begin vormen van de toekomstige ontwikkeling van een wijkplaats langs de Molenbeekstraat. Tot slot zullen ook tuinen in volle grond worden aangelegd.’

De volgende fasen zullen binnenkort worden gelanceerd om de voltooiing van het project binnen de vijf jaar mogelijk te maken.

Duurzame wijk?

- Een “world class”-prestatie De Tivoliwijk zal wereldwijd tot de top behoren inzake eco-constructie (passief bouwen, materiaal met een lage milieu-impact, waterbeheer, enz.) en op een milieuvriendelijke manier ontwikkeld worden (bescherming van de biodiversiteit, groene daken, groene ruimten, enz.). De nieuwe wijk wordt een echte vitrine voor Brussel op technisch en milieuvlak, maar blijft toegankelijk en reproduceerbaar. Voor Evelyne Huytebroeck “is een wijk pas ‘duurzaam’ wanneer prestaties met andere duurzaamheidsaspecten worden gecombineerd, zoals het sociale aspect (rechtvaardigheid, voor iedereen toegankelijk, samenhang met bestaande wijken, participatie) en het economische aspect (reproduceerbaarheid, kostencontrole, vormingsplek voor de bouwsector).”

- Leefkwaliteit die voor iedereen toegankelijk is Op termijn zal het project een verscheidenheid aan woningen omvatten zodat de nieuwe duurzame wijk verschillende doelgroepen kan ontvangen. Evelyne Huytebroeck onderstreept bovendien dat er bij de ontwikkeling van het project rekening zal gehouden worden met de omliggende wijken. Er komen namelijk voorzieningen (kinderdagverblijven, speeltuinen, enz.) en buurtdiensten (handelszaken, enz.) die voor iedereen toegankelijk zullen zijn.

- Een duurzaam beheer De participatie van buurtbewoners en van toekomstige bewoners zal specifiek bevorderd worden, net zoals reeds het geval is met de Duurzame Wijkcontracten. Ook zullen er vernieuwende oplossingen ontwikkeld worden om burgers bij het beheer van de wijk te betrekken.

-  Een innoverende architectuur Op basis van de verkavelingsvergunning die door het studiebureau MSA is ontwikkeld, zullen er architectenwedstrijden georganiseerd worden met meester-architect Olivier Bastin, om de kwaliteit en de creativiteit van het architecturaal ontwerp te verzekeren. Hierbij zal er ook aandacht gaan naar diversiteit. De eerste twee kavels die deze week van start gingen, zullen na een wedstrijd door verschillende architecten worden ontworpen.

Als conclusie stelt Evelyne Huytebroeck: “De Brusselse bouwsector heeft sinds 2007 getoond in staat te zijn om radicale veranderingen te realiseren. De projectenoproepen rond Voorbeeldgebouwen getuigen van een grote kwaliteit op architecturaal vlak en op het gebied van leefmilieu. Vandaag gaan we een stap verder. Niet alleen heeft dit project een grotere omvang, maar combineert het ook verschillende duurzaamheidsaspecten in één nieuwe wijk. Wij, Brusselaars, zijn in staat om samen van onze stad een duurzame stad te maken, voor iedereen.”

© E.Huytebroeck 2009 || contenu géré avec SPIP | graphisme Quentin Dal | animation L'Enclume | un site Vivao